Cine suntem?

Green Man Foundation este o organizație nonguvernamentală creată în anul 2020 de către șapte membrii fondatori, cu expertize în diferite domenii de activitate.

Ce credem?

Considerăm că, în contextul social actual, fiecare dintre noi ar trebui să-și aducă aportul la dezvoltarea comunității din care face parte.

Astfel, noi suntem convinși că dacă fiecare, în comunitatea lui, în limita posibilităților materiale și a timpului liber, participă prin donații, sponsorizări, voluntariat sau alte forme de întrajutorare, la proiectele comunității ( sau chiar creează proiecte noi ), fără a mai aștepta ajutorul statului, atunci schimbarea de care avem nevoie o să capete contur.

Care sunt scopul și obiectivele Fundației?

Scopul principal al Fundației Green Man este protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural autohton și promovarea acestuia la nivel local, național și internațional.

De asemenea, fundația își propune elaborarea și implementarea de strategii, programe, proiecte și acțiuni educaționale și sociale pentru populația din proximitatea  obiectivelor de patrimoniu

Obiectivele fundației sunt:

a. administrarea și gestionarea de active de patrimoniu cultural-artistic în vederea promovării și punerii în valoare a acestora

b. dezvoltarea de programe proprii de parteneriat cu alte organizații din țară și străinătate care împărtășesc aceleași valori

c. organizarea de manifestări specifice cum ar fi conferințe, seminare, festivaluri, vernisaje, recitaluri publice de muzică și poezie, concursuri, licitații, strângere de fonduri și alte activități compatibile cu obiectivele fundației.

d. editarea de broșuri de informare, cărți, albume cât și alte materiale informative inclusiv în formă digitală

e. dezvoltarea unor activități economice directe în vederea autofinanțării Fundației în concordanță cu scopul acesteia.

f. acordarea de burse în baza unor criterii clare stabilite de Consiliul Director

g. elaborarea și implementarea de strategii, programe, proiecte și acțiuni educaționale și sociale