Green Man Foundation în calitate și de administrator al Bisericii Evanghelice din Richiș, a semnat un Contract de parteneriat în comun cu Parohia Evanghelica CA Richiș și cu Primăria Comunei Biertan în vederea realizării proiectului european: “Revitalizarea Bisericii Fortificate Richiș pentru Turism Sustenabil și Dezvoltare Comunitară” (proiect care este depus în cadrul Programului Regiunea Centru, Prioritatea 7 – O regiune cu turism sustenabil, Acțiunea 7.1. Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin punerea în valoare a potențialului lor turistic natural și cultural, Intervenția 7.1.1 – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A).

Green Man Foundation a finanțat întreaga documentație a proiectului D.A.L.I. necesară cererii de finanțare, costurile financiare și umane ale consultației și costurile financiare aferente avizelor și autorizațiilor necesare.

Totodată Green Man Foundation va participa în continuare cu cota de finanțare obligatorie și necesară în cadrul proiectului și respectiv a cheltuielilor neeligibile pentru un Contract de finanțare în valoare de cca. 2.500.000 euro care este depus la Autoritatea de Management în vederea aprobării. Proiectul propune o serie de intervenții asupra monumentului de patrimoniu, dar și o multitudine de activități în care va fi implicată activ comunitatea din Richiș cu efecte pentru dezvoltarea socio-economică a comunității și creșterea calității vieții locuitorilor din satul Richiș.