Descrierea fundației

Green Man Foundation este organizația non-guvernamentală reînsuflețită în anul 2021 prin preluarea Fundației Capricorn, de către șapte membri fondatori, cu experiență în diferite domenii de activitate.

Considerăm că, în contextul social actual, fiecare dintre noi ar trebui să-și aducă contribuția la dezvoltarea comunităților din care facem parte și să se implice activ prin modalitățile disponibile.

Astfel, noi suntem convinși că dacă fiecare, în comunitatea lui, în limita posibilităților materiale și a timpului liber, participă prin donații, sponsorizări, voluntariat sau alte forme de colaborare a proiectelor comunității (sau chiar creează proiecte noi), fără a mai aștepta ajutor. extern, atunci schimbarea de care avem nevoie o să capete contur. Activitățile actuale ale fundației sunt axate, în principal, pe dezvoltarea comunitară și crearea unor proiecte de salvare a clădirilor de patrimoniu din localitatea Richiș.

Care este scopul Fundației Green Man

Scopul principal al Fundației Green Man este protejarea, punerea în valoare a patrimoniului cultural autohton și promovarea acestuia la nivel local, național și internațional.

De asemenea, Fundația propune elaborarea și implementarea de strategii, programe, proiecte și acțiuni educaționale și sociale pentru populația din proximitatea obiectivelor de patrimoniu din zone precum localitatea Richiș sau Cisnădie, Cisnădioara etc.

Obiectivele Green Man Foundation sunt următoarele:

• administrarea și gestionarea de active de patrimoniu cultural-artistic în vederea promovării și punerii în valoare a acestora;

• dezvoltarea de programe proprii de parteneriat cu alte organizații din țară și din străinătate care împărtășesc aceleași valori;

• organizarea de manifestări specifice cum ar fi conferințe, seminarii, festivaluri, vernisaje, recitaluri publice de muzică și poezie, concursuri, licitații, strângeri de fonduri și alte activități compatibile cu obiectivele Fundației;

• editarea de broșuri de informare, cărți, albume precum și alte materiale informative inclusiv în format digital;

• dezvoltarea unor activități economice directe în vederea autofinanțării Fundației în concordanță cu scopul acesteia;

• acordarea de burse în baza unor criterii clare stabilite de Consiliul Director;

• elaborarea și implementarea de strategii, programe, proiecte și acțiuni educaționale și sociale.